• รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ศว.นครพ ประจำปี 2566  ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินงานกลุ่ม ศว. ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส 4 (ศว.นครพนม) ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส 4 (กลุ่มศว.) ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2566 (กลุ่ม ศว.) ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2566 (กลุ่ม ศว.) ดาวนฺ์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (กลุ่ม ศว.) ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ก.ค. 2566 (ศว.นครพนม) ดาวน์โหลด
 • ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ สำหรับนักศึกษา สกร.ระดับพื้นที่ ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
 • ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา สกร.ระดับพื้นที่ ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
 • ประกาศผลการแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)ระดับพื้นที่ ประจำปี 2566 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด
 • ประกาศผลการแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)ระดับพื้นที่ ประจำปี 2566 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด
 • แบบตอบรับและหลักเกณฑ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพื้นที่ ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
 • แบบตอบรับและหลักเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา สกร. ระดับพื้นที่ ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
 • แบบตอบรับและหลักเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะ สำหรับนักศึกษา สกร. ระดับพื้นที่ ประจำปี 2566  ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส 3 (ศว.นครพนม) ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส 3 (กลุ่มศว.) ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (กลุ่ม ศว.) ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (ศว.นครพนม) ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2566 (ศว.นครพนม)ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2566 (กลุ่ม ศว.)ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม  2566 (กลุ่ม ศว.) ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์  2566 (กลุ่ม ศว.) ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม  2566 (ศว.นครพนม) ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส 2 (กลุ่มศว.)  ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส 2 (ศว.นครพนม)  ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส 1 ประจำปี 2566 (กลุ่ม ศว.) ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2566 (กลุ่ม ศว.) ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ศว.นครพนม ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ศว.นครพนม  ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ศว.นครพนม ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ศว.นครพนม ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2565 (กลุ่ม ศว.) ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (กลุ่ม ศว.) ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2565 (กลุ่ม ศว.) ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ศว.นครพนม ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2566 ศว.นครพนม ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ ไตรมาส 1 ประจำปี 2566 ศว.นครพนม ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2565 ศว.นครพนม ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ศว.นครพนม ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2565 ศว.นครพนมดาวน์โหลด
  คลิกเพื่ออ่านข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหล้ง
 
 • ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ประกวดราคาจ้างทำรถนิทรรศการเคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศจ้างทำรถนิทรรศการเคลื่อนที่ ศว.นครพ

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารพัสดุ และซ่อมบำรุง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติมAdobe Scan 23 Nov 2563 BE

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม (Mekong Underwater World) หน้าแรก- เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวและบริการความรู้เกี่ยวกับ ค่าย ท้องฟ้าจำลอง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด
หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี

เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ค่าบัตรเข้าชม เด็ก 20 บาท  ผู้ใหญ่ 30 บาท

(ยกเว้น พระภิกษุ สามเณร และผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปฟรี )

สอบถามรายละเอียดกิจกรรมค่ายหรือกิจกรรมอื่นๆ
สามรถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

 • นายสนธยา ทิพย์โพธิ์สิงห์ < 086-4282649 > (หัวหน้าส่วนส่งเสริมและบริการ)
 • นายไกรสร  ไทยแสนทา < 0892848027 > (หัวหน้าส่วนวิชาการ)

คำแนะนำ

QR-code

สแกนผู้เข้ารับบริการ ศว.นพ.

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมได้ให้บริการความรู้การเรียนการสอน  Online, e-learning สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) และจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้พร้อมรับเกียรติบัตร

วิธีการป้องกัน (COVID-19)

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (กฟผ.).จัดโครงการพลังงานสัญจรสู่เยาวชน ประจำปี 2566 โดยมีคุณสุภาวินี นาควิเชตร หัวหน้าหมวด ประชาสัมพันธ์ โครงการปรังปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (กฟผ.)เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการพลังงานสัญจรสู่เยาวชน ปี2566 มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 14 โรงเรียน นักเรียนกว่า 600 คนเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านพลังงาน 8 ฐาน สร้างความรู้ความเข้าใจด้านรับรู้เรื่องการจัดหา การสำรองพลังงานเพื่อการใช้ของประชาชนได้ใช้เป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ดูข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม ศว.นครพนม ทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566

ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้บริการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน นักศึกษาในระบบ นอกระบบและประชาชนทั่วไป ที่สนใจร่วมกิจกรรม

ห้องสมุด ออนไลน์ ศว.นครพนม

ความหนาแน่นของสาร (Density rainbow)

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์พร้อมรับเกียรติบัตร

เรื่องความหนาแน่นของสาร

เกียรติบัตร ศว.นพ.