ชนเผ่าไทโส้หรือไทยกะโซ่

Previous Next ประวัติความเป็นมา         ชาวไทยโส้เป็นกลุ่มชาติพันธ์หนึ่งในจังหวัดนครพนมที่มีปะวัติศาสตร์ยาวนานซึ่งชาวบ้านโพนจาน เล่าว่าแรกเริRead More…

ชนเผ่าไทอีสาน

Previous Next ประวัติความเป็นมา        ไทยอีสาน เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ พูดภาษาไทย-ลาว ภาษาอีสาน เป็นกลุ่มผู้นำทางด้านวัฒนธรรมภาคอีสาน เช่น ฮีต คอง ตRead More…

ชนเผ่าไทแสก

Previous Next ประวัติความเป็นมา 
         เดิมชาวแสกมีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองรองขึ้นกับกรุงเว้ อยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามและจีน ชนเผRead More…

ชนเผ่าผู้ไท

Previous Next ประวัติความเป็นมา               ชนเผ่าผู้ไทย เป็นชาวจังหวัดนครพนมชนเผ่าหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในอำเภอเรณู อำเภอนาแก อำเภอนาแก อำเภอธาตุพนม Read More…

ชนเผ่าไทกวน

Previous Next       มีประวัติความเป็นมาจากแค้วนสิบสองจุไทย ซึ่งขุนบรม เป็นผู้ก่อตั้งเมืองแถง ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ตั้งเมืองนาน้อย อ้อยหนู ปู่แสนบาRead More…