กิจกรรมกินอย่างไรให้ปลอดภัย

และสุขสมวัยในผู้สูงอายุ สสส

        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จัดกิจกรรมกินอย่างไรให้ปลอดภัย และสุขสมวัยในผู้สูงอายุ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. ปฎิทินอาหารตามฤดูกาล
2. เมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
3. เรียนรู้ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โดยศูนย์เรียนสุขภาวะภูมิภาค จังหวดนครพนม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม