กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการเคลื่อนที่
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการเคลื่อนที่ ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่

1. ฐานห่วงเชือก
2. ฐานโดมท้องฟ้าจำลอง
3. ฐานเทคโนโลยีอวกาศ
4. ฐานการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)