วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

          การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมได้กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยงานจะเริ่มลงทะเบียนตั่งแต่เวลา 08.00 – 9.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ปลาสัตว์น้ำจืด คำขวัญประจำวันเด็ก เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง

          ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จึงขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่น้อง  ผู้ปกครองให้ท่านพา ลูกหลาน เด็ก ๆ เข้ามาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการละเล่นต่าง ๆ ชมการแข่งขัน และการแสดงของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และยังมีการแจกของรางวัลมากมายสำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม