คำแนะนำ

ไม่ควรเลือกวันที่มีโรงเรียน/หน่วยงานอื่น จองไว้ก่อนแล้วมากกว่า 100 คน ต้องจ่ายค่าล่วงหน้าอย่างน้อย  15 วัน

งดการจองค่าย 1 วัน ในวันเสาร์ ค่าใช้จ่ายของการเข้าร่วมค่ายจ่ายวันที่มาเข้าค่ายตามจำนวนที่มาจริงด้วย เงินสด เท่านั้น

จำนวนผู้เข้าร่วมค่ายสามารถเพิ่ม/ลดได้ไม่เกิน 10% ของจำนวนทั้งหมดที่แจ้งไว้ในใบจองค่าย (กรุณาแจ้งล่วงหน้า)

เริ่มการปฐมนิเทศ และดำเนินกิจกรรม เวลา 09.00 น. หากมาถึงหลังเวลา 10.00 น. กิจกรรมในภาคเช้าก็จะต้องยกเลิกไป 

  1. ผู้เข้าร่วมค่ายต้องนำของใช้ส่วนตัวมาเอง (ศูนย์วิทย์ฯ มีหมอน และที่นอนไว้บริการ) *** เอกสารหรือคู่มือค่ายฯ ศูนย์วิทย์จัดเตรียมให้ (ห้องอาบน้ำของนักเรียนแยกหญิง/ชาย เป็นห้องแบบปิด มีฝักบัว)  

การส่งรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา (พร้อมชื่อเล่น) และครูผู้ควบคุมมายังศูนย์วิทย์ฯ ก่อนวันเข้าร่วมค่ายอย่างน้อย 10 วัน ทาง Email : naksci@hotmail.com (ไฟล์ word หรือ Excel) เท่านั้น 

ผู้เข้าค่ายต้องส่งรายชื่อที่ส่งมาทาง E-mail หรือ line และให้ผู้มาเข้าร่วมค่ายตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล อีกครั้ง จึงจะจัดพิมพ์วุฒิบัตร (ผู้เข้าร่วมค่ายทั้งนักเรียนและครูผู้ควบคุม จะได้รับวุฒิบัตรทุกคน (เฉพาะคนที่มา)

ผู้เข้าร่วมค่ายต้องแต่งกายเหมาะสม รัดกุม เหมาะกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ควรแต่งชุดพละหรือยูนิฟอร์มของโรงเรียน (ไม่ควรแต่งชุดนักเรียน) ไม่สวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า เสื้อผ้าต้องไม่บางหรือสั้นจนเกินไป คอเสื้อต้องไม่ลึกเกินไป ไม่สวมกางเกงบ๊อกเซอร์ (ทั้งหญิงและชาย) ในขณะทำกิจกรรม และต้องสวมรองเท้าผ้าใบ

ศูนย์วิทย์ฯ ไม่อนุญาตให้พกพาอาวุธ และสูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือของมึนเมาทุกประเภท รวมทั้งยาเสพติดทุกประเภทและห้ามเล่นการพนันทุกประเภทภายในค่าย

หากสถานศึกษา/หน่วยงานใดที่ได้จองค่ายไว้แล้ว แต่มีเหตุที่จะต้องยกเลิกการมาเข้าค่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับจองค่ายของสถานศึกษา/หน่วยงานนั้นในครั้งต่อไป แต่ถ้ายกเลิกด้วยความจำเป็นจะต้องมีหนังสือราชการจากสถานศึกษา/หน่วยงานแจ้งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน     (ในกรณีที่ยกเลิกโดยไม่แจ้งจะต้องชดเชยค่าอาหารในวันแรกของค่าย (มื้อเที่ยงและเย็น รวม 2 มื้อ) ตามจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายที่แจ้งไว้ในใบจองค่าย)

โปรดศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนเดินทางมาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

วีดีโอแนะนำวิธีการจองค่าย

และฐานการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์

  • หากสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่
  • นายสนธยา ทิพย์โพธิ์สิงห์ < 086-4282649 >  (หัวหน้ากลุ่มวิชาการ)
  • นายไกรสร  ไทยแสนทา < 0892848027 > (หัวหน้าส่วนวิชาการ)
  • กรุณาอ่านรายละเอียดกิจกรรมและฐานความรู้ต่าง ๆ (รายละเอียดการจองค่ายด้านล่างนี้)