ติดต่อเรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

ที่ตั้ง

เลขที่ 355 หมู่ 6 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

ติดต่อเราได้ที่

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด 042-530780

หอเฉลิมพระเกียรติ 042-530747

อีเมล์

nkp.sci128@gmail.com

Facebook

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด

Facebook

หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี

Youtbe

ศว.นพ.

เว็บไซต์กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่เกี่ยวข้อง